• Τι είναι η πράσινη κάρτα;

    Η πράσινη κάρτα είναι το διαβατήριο της ασφάλειας σας. Είναι απαραίτητο έγγραφο εάν θέλετε να βγείτε από την χώρα με το όχημα σας. Αφορά την κάλυψη του οχήματος σας όταν αυτό κυκλοφορεί εκτός της χώρας προέλευσής τους και διευκολύνει τις διαδικασίες αποζημίωσης όταν συμβεί κάποιο ατύχημα. Πρέπει να είναι πράσινη(!) καθώς και εις διπλούν. Μπορεί να έχει διάρκεια όση και η ασφάλειας σας. Σε περίπτωση που θελήσετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό ζητήσετε την από το γραφείο μας, όπως και σχετικές συμβουλές χρήσης. Προσοχή η πράσινη κάρτα αποτελεί επίσημο συνοδευτικό έγγραφο και πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση μαζί με το
  • Τι πρέπει να κάνω αν εμπλακώ σε ένα ατύχημα με όχημα με ξένες πινακίδες;

    Καλέστε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.   Φροντίστε να σημειώσετε σωστά τον αριθμό κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος και την χώρα προέλευσής του.   Σημειώστε οπωσδήποτε την μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτοκινήτου.   Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Αν υπάρχει δυνατότητα φωτοτυπήστε την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης. Σαν έσχατη λύση κάντε χρήση του κινητού σας τηλεφώνου και φωτογραφήστε την ολόκληρη. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό συμβολαίου
  • 1

Καλό σας ταξίδι

Χρήσιμος σύνδεσμος για υπεύθυνη ενημέρωση και επικοινωνία σχετικά με ταξίδια στο εξωτερικό, το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης ΓΔΑ