Καλυψεις

Οι καλύτερες και οικονομικότερες προτάσεις για την ασφάλιση του σκάφους σας.

Παροχος: ERGO

Κατηγοριες σκαφων αναψυχης που ασφαλιζουμε:

 • Ταχύπλοα
 • Μη ταχύπλοα
 • Ιστιοφόρα
 • Περιηγητικά
 • Jet ski
 • Κανό
 • Ιστιοσανίδες
 • Θαλάσσια Ποδήλατα

Υποχρεωτικη ασφαλιση αστικης ευθυνης

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση πλοίων και σκαφών αναψυχής:

Μηχανοκινητων σκαφων αναψυχης

Σύμφωνα με το νόμο 4256/2014, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, κάθε ιδιωτικού ή επαγγελματικού μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, με ολική χωρητικότητα μικρότερη των 300gt από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος και για τα πιο κάτω αναφερόμενα όρια ευθύνης:

Κάλυψη Όριο Ευθύνης
Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων/επιβατών κατά γεγονός 500.000€
Σωματικές βλάβες για κάθε επιβάτη 50.000€
Υλικές ζημιές 150.000€
Θαλάσσια ρύπανση 150.000€
Συνολικό όριο ευθύνης* 1.600.000€

 

 

 

 

 

*Σε περίπτωση ασφάλισης εξάμηνης ή μικρότερης διάρκειας το συνολικό όριο ευθύνης θα ισχύει για το ποσό των 1.280.000€.

Μη μηχανοκινητων σκαφων αναψυχης

Σύμφωνα με την 3131/1.6.1994 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, κάθε εκμισθωτή μη μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος και για τα παρακάτω αναφερόμενα όρια ευθύνης:

 • Σωματικές βλάβες: όριο ευθύνης 150.000 €
 • Υλικές ζημιές: όριο ευθύνης 90.000 €

Διευκρινίζεται ότι:

 • Θαλάσσιο ατύχημα θεωρείται αυτό που συμβαίνει αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του σκάφους στη θάλασσα.
 • Ο κίνδυνος της θαλάσσιας ρύπανσης καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τη δαπάνη καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε.
 • Στα πιο πάνω ποσά σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών περιλαμβάνονται τόκοι, δικαστικά έξοδα, δαπάνες περιορισμού της ζημιάς, καθώς και οι αποζημιώσεις για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ασφαλιστικές καλύψεις ERGO Σκάφος Basic ERGO Σκάφος Ideal

1. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων

 • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων/επιβατών
 • Υλικές Ζημιές
 • Θαλάσσια ρύπανση
√  √ 

2. Ατύχημα του ιδιοκτήτη του σκάφους

 • Απώλεια ζωής
 • Μόνιμη ολική και μερική ανικανότητα
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα
 • Νοσηλεία
   √
 3. Φωτιά του σκάφους    √
Προαιρετικές καλύψεις    
Νομική Προστασία σκάφους αναψυχής (D.A.S Hellas)  √  √

 

Σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης παρέχεται προαιρετική κάλυψη Νομικής Προστασίας Σκάφους Αναψυχής από την DAS Hellas.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας

  : 2551023655   : nassimsyrios@gmail.com

ή με το κέντρο επικοινωνίας φροντίδα πελάτη της ERGO

  : 2310371210   : ergo@ergohellas.gr

ή της Generali

  : 18112   : info@generali.gr