Στον όμιλο της ERGO περνά η ATE Ασφαλιστική

Την εξαγορά του 100% της ΑΤΕ Ασφαλιστικής του Ομίλου Πειραιώς ανακοίνωσε ο ασφαλιστικός όμιλος ΕRGO.

Το τίμημα ανέρχεται στα 90,1 εκατ. ευρώ, ενώ με την κίνηση αυτή η ERGO Ελλάδας ενισχύει αποφασιστικά τη θέση της στην εγχώρια αγορά, καθώς κατακτά την πρώτη θέση σε αυτήν. Σημειώνεται ότι η ERGO Ελλάδας αποτελεί στρατηγικό εταίρο του Ομίλου Πειραιώς από το 2005. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΤΕ Ασφαλιστική ήταν θυγατρική της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία το καλοκαίρι του 2012 πέρασε στον έλεγχο του Ομίλου Πειραιώς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ERGO, ο όμιλος πιστεύει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στις αναπτυξιακές δυνατότητες της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας τα τελευταία χρόνια, και οι δραστηριότητές του στην Ελλάδα αποτελούν αναπόσπαστο και στρατηγικά σημαντικό τμήμα των διεθνών δραστηριοτήτων του.

Η ERGO Ελλάδας κατέγραψε το 2013 έσοδα από ασφάλιστρα 135 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τις ασφαλίσεις ζημιών και κατέβαλε την 4η θέση στην κατάταξη εγγεγραμμένων ασφαλίστρων εταιρειών ασφαλίσεων ζημιών. Η ΑΤΕ Ασφαλιστική το 2013 κατέγραψε έσοδα από ασφάλιστρα ύψους 170 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 130 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις ασφαλίσεις ζημιών.

Η ισχυρή φήμη και παρουσία της ERGO στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων στον τομέα του bancassurance, διασφαλίζει τις καλύτερες προοπτικές για την ΑΤΕ Ασφαλιστική, τους εργαζομένους και τους πελάτες της». Ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, διευθύνων σύμβουλος της ERGO Ελλάδας, ανέφερε: «Η στρατηγική μας είναι να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ηγετική θέση μας στην αγορά, την κερδοφορία μας και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών μας προς τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας».