Για τον ιδιωτη

Πρόγραμμα Ασφάλισης Νομικής Προστασίας Οικογένειας

Ετήσιο μικρό Ασφάλιστρο: 84€

Ασφαλιστικό ποσό ανά περίπτωση: 30.000€

Γεωγραφική κάλυψη: Ευρώπη

Καλύψεις:

  • Διεκδικήσεις αποζημιώσεων.
  • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια.
  • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις.
  • Εργατοϋπαλληλικές διαφορές με εργοδότες.
  • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής στέγης.
  • Διαφορές των ασφαλισμένων μας με Τράπεζες (σχετικά με δάνεια, Πιστωτικές Κάρτες κ.λπ.)
  • Διαφορές των Ασφαλισμένων μας με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής, Υγείας, Περιουσίας κ.λπ.
  • Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 € που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία από φωτιά, διάρρηξη σωληνώσεων, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα κ.λπ.
  • Πρόσθετη Παροχή (χωρίς χρέωση)
  • Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο και σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα της Νομικής Προστασίας Οικογενείας.