Προγραμμα Ασφαλισης Νομικης Προστασιας ΤΑΞΙ

Ετήσιο μικτό Ασφάλιστρο: 157€

Ασφαλιστικό Ποσό ανά περίπτωση: 21.000€

Καλύψεις:

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης από υλικές ζημιές του ΤΑΧΙ ή σωματικές βλάβες του οδηγού και των επιβαινόντων, από τις ασφαλιστικές εταιρίες ή τους υπαιτίους τρίτους, καθώς και τις λοιπές αποθετικές ζημίες (π.χ. μείωση εμπορικής αξίας του οχήματος μετά τη σύγκρουση, απώλεια εισοδήματος του ιδιοκτήτη κατά το χρόνο που το όχημα δεν βρισκόταν σε κυκλοφορία). Η κάλυψη αυτή αφορά και τις περιπτώσεις που ο αντίδικός σας είναι αλλοδαπός και η αγωγή πρέπει να γίνει στο εξωτερικό (Ευρώπη).
 • Αποκρούσεις ποινικών κατηγοριών για τραυματισμό ή θάνατο από αμέλεια, σε τριμελή Πλημμελειοδικεία.
 • Αποκρούσεις κατηγοριών για άρνηση μίσθωσης, πολλαπλή μίσθωση, μίσθωση εκτός ορίων, υπερβολικό κόμιστρο, εκπομπή καυσαερίων κ.λπ.
 • Αποκρούσεις ποινικών κατηγοριών για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε Πταισματοδικεία και μονομελή Πλημμελειοδικεία.
 • Για περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας κυκλοφορίας και οδηγήσεως.
 • Για προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την πώληση του παλιού ή την αγορά του καινούργιου αυτοκινήτου σας.
 • Για προβλήματα με συνεργεία επισκευής των αυτοκινήτων.
 • Για προβλήματα διαφορών με πελάτες
 • Για προβλήματα από τη μη τήρηση συμφωνιών με ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία κ.λπ.
 • Για προβλήματα με τους οδηγούς των ΤΑΧΙ (εργατοϋπαλληλικές διαφορές).
 • Διαφορές εξ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων (διαφορές με τη δική σας ασφαλιστική εταιρία).
 • Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο και σχετίζονται με την ιδιότητα του ως Οδηγού και Ιδιοκτήτη Οχήματος

Προγραμμα Ασφαλισης Νομικης Προστασιας ΤΑΞΙ Economy

Ετήσιο μικτό Ασφάλιστρο: 50€

Ασφαλιστικό Ποσό ανά περίπτωση: 3.000€

Καλύψεις:

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης από υλικές ζημιές του ΤΑΧΙ ή σωματικές βλάβες του οδηγού και των επιβαινόντων, από τις ασφαλιστικές εταιρίες ή τους υπαιτίους τρίτους, καθώς και τις λοιπές αποθετικές ζημίες (π.χ. μείωση εμπορικής αξίας του οχήματος μετά τη σύγκρουση, απώλεια εισοδήματος του ιδιοκτήτη κατά το χρόνο που το όχημα δεν βρισκόταν σε κυκλοφορία). Η κάλυψη αυτή αφορά και τις περιπτώσεις που ο αντίδικός σας είναι αλλοδαπός και η αγωγή πρέπει να γίνει στο εξωτερικό (Ευρώπη).
 • Αποκρούσεις ποινικών κατηγοριών για τραυματισμό ή θάνατο από αμέλεια, σε τριμελή Πλημμελειοδικεία.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις για διαφορές που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την πώληση του παλιού ή την αγορά του καινούργιου αυτοκινήτου σας, για διαφορές με συνεργεία επισκευής των αυτοκινήτων.
 • Διαφορές εξ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων (διαφορές με τη δική σας ασφαλιστική εταιρία).